Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Rūta Doviltytė

118  kabinetas

Tel. 8 67 250 676

El. paštas ruta.doviltyte@sveikatos-biuras.lt

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00–17.10 12.00–12.30
Antradienis 8.00–17.10 12.00–12.30
Trečiadienis 8.00–17.10 12.00–12.30
Ketvirtadienis 8.00–17.10 12.00–12.30
Penktadienis 8.00–16.56 12.00–12.30

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

  • Vertinti vaikų mokymo (-si) aplinką, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.
  • Organizuoti vaikų sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą.
  • Rinkti ir analizuoti duomenis apie vaikų sveikatos būklę.
  • Aplinkos atitikties higienos normų vertinimas ir vadovui teikimas.
  • Teikti sveikatos žinias progimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus.
  • Teikti ar koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą progimnazijoje.
  • Tikrinti vaikų asmens higieną.
  • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamos ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
  • Dalyvauti progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.