Specialieji pedagogai

Specialioji pedagogė ekspertė

Laima Tomėnienė

Pareigybės aprašymas

322 kabinetas

El. paštas laima.tomeniene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

 

Savaitės dienos Darbo laikas Nekontaktinės valandos, konsultacijos 
Pirmadienis 8.00-13.00 13.00-14.00
Antradienis 8.00-12.00 12.00-14.00 (kons.)
Trečiadienis 8.00-13.00 13.00-15.00
Ketvirtadienis 8.00-10.00
Penktadienis 8.00-10.00
Vyresnioji specialioji pedagogė

Asta Ripinskienė

Pareigybės aprašymas

307 kabinetas

 El. paštas asta.ripinskiene@dainai.lt  

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.15–12.50 13.20–14.05 12.50–13.20
Antradienis 9.10–12.50 8.15–9.00
13.20–14.05
12.50–13.20
Trečiadienis 8.15–10.50
13.10–13.55
11.00–11.45
12.15–13.00
11.45–12.15
Ketvirtadienis 8.15–9.00
12.05–12.50
9.10–11.45 12.50–13.20
Penktadienis 8.15–10.50 11.00–12.50 12.50–13.20

 

Specialioji pedagogė

Aurelija Juozapaitienė

Pareigybės aprašymas

221 kabinetas

El. paštas aurelija.juozapaitiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Specialiųjų pedagogių teikiamų paslaugų tikslas – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaikų asmeninės pažangos.

Specialiosios pedagogės:

  • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
  • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
  • teikia individualią, pogrupinę, grupinę bei konsultacinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinant ugdymo turinį;
  • lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
  • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
  • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais;
  • bendradarbiauja su Šiaulių m. PPT ir kitų ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistais.