Socialiniai pedagogai

Socialinė pedagogė 

Donata Šimkutė – Špėgienė

Kuruoja PUG, 1—4 klasių mokinius

Pareigybės aprašymas

113 kabinetas

El. paštas donata.spegiene@dainai.lt

Dėl susitikimo tartis asmeniškai

Socialinė pedagogė

Jūratė Pocienė

Kuruoja 5—6 klasių mokinius

Pareigybės aprašymas

112 kabinetas

El. paštas – 
Dėl susitikimo tartis asmeniškai

 

Socialinė pedagogė
Simona Domkutė
Kuruoja 7—8 klasių mokiniusPareigybės aprašymas313 kabinetasEl. paštas simona.domkute@dainai.lt Dėl susitikimo tartis asmeniškai

 

Visada esi laukiamas ir drąsiai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • Turi problemų bendraujant su bendraamžiais ar mokytojais;
 • Patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
 • Sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje;
 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • Kai turi įvairių pasiūlymų dėl socialinių ir prevencinių akcijų.

 Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais)
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus)
 • informuoja progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais)