Socialiniai pedagogai

Socialinė pedagogė 

Donata Šimkutė – Špėgienė

Kuruoja PUG, 1—4 klasių mokinius

Pareigybės aprašymas

113 kabinetas

El. paštas donata.spegiene@dainai.lt

Dėl susitikimo tartis asmeniškai

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.15–16.00 12.00–12.30
Antradienis 8.15–16.00 12.00–12.30
Trečiadienis 8.15–16.00 12.00–12.30
Ketvirtadienis 8.15–16.00 12.00–12.30
Penktadienis 8.15–15.45 12.00–12.30
Socialinė pedagogė 

Laima Olšauskytė  

Kuruoja 5—8 klasių mokinius

Pareigybės aprašymas

313 kabinetas

El. paštas laima.olsauskyte@dainai.lt
Dėl susitikimo tartis asmeniškai

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30–16.00 12.00–13.00
Antradienis 7.30–16.00 12.00–13.00
Trečiadienis 7.30–16.00 12.00–13.00
Ketvirtadienis 7.30–16.00 12.00–13.00
Penktadienis 7.30–14.30 12.00–13.00

 Visada esi laukiamas ir drąsiai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • Turi problemų bendraujant su bendraamžiais ar mokytojais;
 • Patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
 • Sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje;
 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • Kai turi įvairių pasiūlymų dėl socialinių ir prevencinių akcijų.

 Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais)
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus)
 • informuoja progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais)