Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė ekspertė;

Komisijos nariai:

Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jurgita Borusienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Donata Šimkutė-Špėgienė, socialinė pedagogė;

Jūratė Pocienė – socialinė pedagogė;

Aurelija Juozapaitienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;

Asta Ripinskienė, vyresnioji specialioji pedagogė;

Aušra Varneckienė, psichologė;

Gintarė Pečiulienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Simona Domkutė, socialinė pedagogė;

Daiva Stonė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

Violeta Tamulienė, pradinio ugdymo mokytoja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS