COVID-19 informacija

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms


Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. Kovo 12 d. Įsakymo Nr. V-352 „dėl asmenų, sergančių covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

NVSC algoritmai patvirtinus COVID-19

Informacija visuomenei apie COVID-10 (šaltinis: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras)

Rekomendacijos kaip elgtis, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19