Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas

Teminis įsivertinimas   2022 m.

Teminis įsivertinimas   2021 m.

Teminis įsivertinimas   2020 m.


Platusis įsivertinimas 2022 m. 

Platusis įsivertinimas 2021 m.

Platusis įsivertinimas 2020 m.

Platusis įsivertinimas 2019 m.  


Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

PROGIMNAZIJOS  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS  ĮGYVENDINAMAS VADOVAUJANTIS  2016 M. KOVO 29 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU NR. V-267  „DĖL MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“.