Projektai

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOJE VYKDOMI PROJEKTAI 2018–2020 M.

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto koordinatoriai, fondai, skirtos lėšos projekto įgyvendinimui, projekto partneriai Vykdymo terminai Projekto sritis Už projekto vykdymą atsakingas asmuo progimnazijoje
1.  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ES struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšos (1–4 kl. 3903.46 Eur; 7–8 kl. 6227.87 Eur) 2018–2020 m. Gamtamokslinis ugdymas 1–4 kl. mokytojai, gamtos mokslų mokytojai
2. Programos Erasmus+ KA229 mokyklų mainų projektas „From Mythos to Logos. Educational approaches to the  European folk myths and legends“ Europos Komisija. Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas (25860 Eur)

1. 2nd gymnasium of Nea Ionia Attikis, Atėnai (Graikija).

2. Instituto Comprensivo „Marconi Oliva“, Italija (Locorotondo)

3. Szkola Podstawowa nr.10 w Rzeszowie, Lenkija (Žešuvas).

4. Escolas dr. Mario Sacramento, Portugalija (Aveiro)  5. Scoala Gimnaziala „Ion Bancila“, Rumunija (Braila)

2018–2020 m. Bendradarbiavimas, bendrųjų, kalbinių kompetencijų ugdymas, etnokultūrinis, pilietiškumo ugdymas R. Gedminienė
3. Šiaurės šalių Nordplus Junior projektas „Let‘s explore, discover, create“ Swedish Council for Higher Education  (19000 Eur)

Suomija, Estija

2016–2018 m. Sportas, turizmas K. Bliūdžiuvienė

A. Ramanauskienė

4. „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ Švietimo mainų paramos fondo programos „Erasmus+“ (25171 Eur)

Italija (Florencija, Roma), Kroatija (Splitas), Malta

2019–2021 m. Bendrojo ugdymo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai J. Valionienė
5. ,,Mokomės kitaip”  Šiaulių Salduvės progimnazija 2018–2019 m. Mokymo(si) patirties sklaida D. Stonė
6.  Sveikos gyvensenos  projektas „Sveikatiada“ 2018–2020 m. Sveikos gyvensenos ugdymas D. Stonė
7.  Kelionė per lietuvių liaudies papročius ir tradicijas  Šiaulių Dainų progimnazijos

3-osios klasės

2019–2020 m. Etnokultūros ugdymas A. Jurgutavičienė
8. „Mano Lietuva“  Dainų progimnazijos

3-osios klasės

Nuo 2020-01-06

iki 2020-03-13

Pilietiškumo ugdymas A. Jonaitienė
J. Maziliauskienė
9. Progimnazijos ir mikrorajono l.-d.  projektas „Esame kartu“ Mikrorajono lopšeliai / darželiai  2018–2020 m. Bendradarbiavimas R. Viliuvienė

R. Dilinskienė

R. Rinkūnaitė

L. Mateikienė

R. Solovjovienė

10. „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ Visuomenės sveikatos biuras

Šiaulių plaukimo centras ,,Delfinas”

 2018–2020 m. ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“  2, 3 kl. mokytojai
11. Edukacinis projektas „Olympis“ rudens ir pavasario sesijos  2018–2020 m. m.

mokėjimų ir žinių patikrinimas

1–4 kl. mokytojai, anglų k. mokytojai
12. Edukaciniai projektai ,,Gamtos”, ,,Kalbų”, ,,Matematikos” kengūra, ,,Mano gaublys” 2018–2020 m. Mokėjimų ir žinių patikrinimas 1–4 kl. mokytojai, anglų k. mokytojai
13. „Tėviškės keliu. Pažintis su Žemaitijos etnografiniu regionu“ Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 2019 m. Etnokultūros ugdymas 3–4 kl. mokytojai
14. eTwinning Label „Different breed – the same love“ Vengrija, Rumunija, Turkija, Malta, Lenkija, Slovakija, Serbija, Ukraina, Latvija 2019 m. sausio–gegužės mėn. STEAM I. Kazymirkienė

I. Garlauskienė

15. ,,Olimpinis mėnuo” 2019 m. rugsėjo–spalio mėn. Fizinio aktyvumo didinimas 1–4 kl. mokytojai
16. „Kultūros pasas” Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, LMNŠC 2018–2020 m. Kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir plėtoti R. Karpušenkienė

L. Pikelienė

E. Damonskienė

1–8 kl. mokytojai

17. „STEAM” ŠMM

ŠAC

UPC

2018–2025 m. Praktinis gamtos mokslų ir technologijų pažinimas ir valdymas 1–8 kl. mokytojai

E. Damonskienė

18. „Rid rid rid margi margučiai” Šiaulių Aušros muziejus 2019–2020 m.

kovo–balandžio mėn.

Etnokultūrinis ugdymas I. Petrukonienė

B. Kasparienė

V. Tamulienė

N. Vėlienė

19. „Visos pasaulio kryptys” 2019 m. rugsėjo–spalio mėn. Pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymas R. Gedminienė

A. Kavanauskaitė-Lukšė

19. „7:0 Vokiečių kalbos naudai“ Goethe Institut Vilnius 2020 m. sausio–vasario mėn.

 

Integruotas vokiečių kalbos  ir futbolo projektas 6 kl. D. Staniulytė
20 „Kompiuteriukų ralis“ Kompiuteriukų paramos fondas 2019–2020 m. Naujų IT technologijų taikymas pamokų metu 5–8 kl. J. Kaupienė

K. Juodeikienė

20 „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ Šiaulių miesto savivaldybės administracija,  miesto bendrojo ugdymo mokyklos. (111.524,00 Eur.) 2019–2021 m. Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.  A. Vaičiūnienė
21 Vaikų ir jaunimo meno festivalis  „Z karta x 4 “. Lietuvos kultūros taryba. (5000 Eur.)

Šiaulių miesto savivaldybė (1000 Eur.)

VšĮ “Šermukšnio kekė” (200 Eur.)

VšĮ “ArimaičiaiLT” (300 Eur.)

UAB “Dailės prekės” (80 Eur.)

UAB “Edgema” (100 Eur.)

2019 m. Tolygi kultūrinė raida. Menai.  M. Ruzgytė

 

Xerox Scan_20200211170526