STEAM

Šiaulių Dainų progimnazija tapo STEAM tinklo nare, mokykla populiarina gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką

STEAM  – tai gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) integralus, į tikrovės reiškinių pažinimą ir pritaikymą kreipiantis mokinių gebėjimus, ugdymas.

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:
• gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
• inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
• technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
• matematiką (matematika, statistika).
Mokiniai, dalyvaudami STEAM, ugdosi platesnę pasaulėvoką, tobulina kritinį ir kūrybinį mąstymą, mokosi suvokti pasaulio vientisumą, spręsti problemas.

STEAM VEIKLOS