DofE programa

Apie DofE programą

Nuo 2020 m. gegužės 7 dienos Šiaulių Dainų progimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu sudaryti sąlygas kryptingam sąmoningos ir kūrybingos asmenybės augimui, tenkinant mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Šiaulių Dainų progimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname mokinių asmeninių, socialinių kompetencijų ugdymą.

Nauda dalyviams

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų progimnazijoje programą vykdo Laura Pikelienė (neformaliojo švietimo organizatorė). Taip pat, žygių programos daliai vadovauja DofE žygių vadovė – Elmyra Damonskienė (profesinio orientavimo konsultantė). Skirtas apmokytas DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.


DofE komanda Šiaulių Dainų progimnazijoje:

DofE koordinatorė-vadovė – Laura Pikelienė (201 kab.)

DofE žygio vadovė – Elmyra Damonskienė (209 kab.)

DofE žygio vadovas – Sergejus Staponkus (201 kab.)

DofE dalyvių skaičius – šiuo metu komanda renkama.

 

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org


2020–2021 m. m.


DofE komanda startuoja  

DofE programos koordinatorių susitikimas

DofE programos vadovų mokymai

DofE programos stiprybės žygis – įgyta The Duke of Edinburgh’s International Award žygio vadovo kompetencija

Dalyvavimas DofE programoje – lyg iššūkis sau

Dainiečiai ruošiasi iššūkius pasitikti drąsiai

Iššūkių klube – išgyvenimas miške be telefono


2021–2022 m. m.


DofE programos vadovų ir koordinatorių kvalifikacijos tobulinimas

DofE žygių vadovų mokymai

DofE programa – savo tikslų siekiančiam jaunimui

Efektyvus 2021-2022 m.m. DofE startas

DofE programa padeda atrasti save

DofE programa – asmeninis augimas

DofE bandomasis žygis

DofE komandos kvalifikacinis žygis