Pažintinės dienos

KULTŪRINĖ (TAIP PAT ETNINEI), MENINĖ, PAŽINTINĖ, KŪRYBINĖ, SPORTINĖ, PRAKTINĖ, SOCIALINĖ, PREVENCINĖ VEIKLA 2021–2022 M. M. 

Organizuojamos 3 projektinės veiklos šeštadieniais 1–8 klasių mokiniams: 

 • rugsėjo mėn. „Sveikatinimo sportinė projektinė veikla – sąskrydis“; 
 • spalio mėn. ekskursijų diena „Tyrinėju savo kraštą“; 
 • balandžio mėn. tiriamoji veikla ,,Pažinkime savo miestą“. 

  1–4 klasėms: 

  1. 2021 m. rugsėjo 1 d.  – Mokslo ir žinių diena; 
  2. 2021 m. lapkričio 26 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena; 
  3. 2021 m. gruodžio 22 d. – meninės kūrybos diena „Tegul skamba Kalėdų varpelis“; 
  4. 2022 m. kovo 22 d. – gamtamokslinio ugdymo diena „Aš žemės vaikas“; 
  5. 2022 m. balandžio 29 d. – ugdymo karjerai diena; 
  6. 2022 m. birželio 2 d. – pažintinių išvykų diena „Gimtasis kraštas“; 
  7. 2022 m. birželio 6 d. – mokslo metų užbaigimo diena; 

  5–8 klasių mokiniams:  

  1. 2021 m. rugsėjo 1 d.  – Mokslo ir žinių diena; 
  2. 2021 m. rugsėjo 24 d. – Europos kalbų diena; 
  3. 2021 m. spalio 23 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena; 
  4. 2021 m. gruodžio 22 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdų žvaigždė“; 
  5. 2022 m. balandžio 5 d – verslumo ir ugdymo karjerai diena „Pasimatuok profesiją“; 
  6. 2022 birželio 14 d. – gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena „Puoselėju gimtąją kalbą ir kultūrą“; 
  7. 2022 m. birželio 15 d. –  sporto diena „Sporto ir sveikatinimo diena“; 
  8. 2022 m. birželio 16 d. – projektinė diena „Pažįstu Pasaulį ir save“; 
  9. 2022 m. birželio 17 d. – pažintinių išvykų diena „Keliauk, pamatyk, patirk“; 
  10. 2022 m. birželio 20 d. – mokslo metų užbaigimo šventė.