Pažintinės dienos

Kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai 2020–2021 m. m. skiriama:

1-4 klasėms:

 1. 2020 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena;
 2. 2020 m. rugsėjo 25 d. – gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena;
 3. 2020 m. lapkričio 26 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena;
 4. 2020 m. gruodžio 22 d. – meninės kūrybos diena „Tegul skamba Kalėdų varpelis“;
 5. 2021 m. kovo 22 d. – gamtamokslinio ugdymo diena „Aš – žemės vaikas“;
 6. 2021 m. balandžio 16 d. – ugdymo karjerai diena.

 

5–8 klasių mokiniams:

 1. 2020 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena;
 2. 2020 m. rugsėjo 24 d. – Europos kalbų diena;
 3. 2020 m.spalio 23 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena;
 4. 2020 m. gruodžio 22 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdų žvaigždė“;
 5. 2021 m. balandžio 15 d – verslumo ir ugdymo karjerai diena „Pasimatuok profesiją“;
 6. 2021 m. birželio 17 d. – sportinė diena „Sporto ir sveikatinimo diena“;
 7. 2021 m. birželio 18 d. – pažintinių išvykų diena „Keliauk, pamatyk, patirk“;
 8. 2021 m. birželio 21 d. – projektinė diena „Pažįstu pasaulį ir save“;
 9. 2020 birželio 22 d. – gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena „Puoselėju gimtąją kalbą ir kultūrą“;
 10. 2021 m. birželio 23 d. – mokslo metų užbaigimo šventė.