Savivalda

PROGIMNAZIJOS  TARYBA

Sandra Jasmantė (tėvų atstovė) – tarybos pirmininkė; 

Irena Kazymirkienė (mokytoja metodininkė) – tarybos sekretorė; 

Reda Kazlauskienė (tėvų atstovė) – narė; 

Albina Eitutienė (mokytoja metodininkė) – narė; 

Kasparas Kauneckas (8a kl. mokinys) – narys; 

Dalia Zorienė (bendruomenės atstovė, l/d „Pupų pėdas“ direktorė) – narė. 

 

 MOKINIŲ TARYBA 2021–2022 M.M. 

Mokinių tarybos pirmininkas – Kasparas Kauneckas, 8a kl. 

Mokinių tarybos sekretorė – Viltė Jakubėnaitė, 8a kl.

Nariai:

Andrėja Kovaitė, 8a kl. 

Kotryna Markovaitė, 8b kl. 

Atėnė Neimantaitė, 7a kl. 

Gabrielė Pažarauskaitė, 7b kl. 

Ieva Karakaitė, 7b kl. 

Matas Ercus, 7e kl. 

Viltė Jakubėnaitė, 8b kl. 

 

PROGIMNAZIJOS DARBO TARYBA

Progimnazijos darbo grupės pirmininkė –  Vijoleta Tolvaišienė

Nariai:

Violeta Tamulienė

Albina Eitutienė

Jolanta Maziliauskienė

Elmyra Damonskienė

 

PUG, 1–8 KLASIŲ TĖVŲ KOMITETŲ PIRMININKAI 2022–2023 M. M. 

Informacija atnaujinama