Savivalda

PROGIMNAZIJOS  TARYBA

Sandra Jasmantė (tėvų atstovė) –  tarybos pirmininkė

Irena Kazymirkienė (pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė) – tarybos  sekretorė

Reda Kazlauskienė (tėvų atstovas) – narys

Albina Eitutienė (mokytoja) – narė

Dalia Zorienė (bendruomenės atstovė, l.-d. „Pupų pėdas“ direktorė) – narė

 

MOKINIŲ TARYBA 2021–2022 M.M. 

Mokinių tarybos pirmininkas – Kasparas Kauneckas, 7a kl. 

Mokinių tarybos sekretorė – Marija Petrauskaitė, 8a kl.

Nariai:

Andrėja Kovaitė, 7a kl. 

Kotryna Markovaitė, 7b kl. 

Viltė Mekšriūnaitė, 8a kl. 

Viltė Dambrauskaitė, 6e kl. 

Atėnė Neimantaitė, 7a kl. 

Gabrielė Pažarauskaitė, 6b kl. 

Ieva Karakaitė, 6b kl. 

Matas Ercus, 6e kl. 

Viltė Jakubėnaitė, 7b kl.