Vizija, Misija

Progimnazijos vizija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti progimnazija.

Progimnazijos misija – nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką, ugdanti atsakingą asmenybę, siekiančią nuolatinės asmeninės pažangos, įgalinanti lyderystę ir savanorystę progimnazija.

Vertybės:

  • atsakingumas;
  • pagarba sau ir kitiems;
  • atvirumas naujovėms;
  • tolerancija;
  • asmenybės ūgtis.

Filosofija. MES (mūsų esmė stiprybėje) – jėga!

Šūkis. Skrydis svajonės link prasideda čia!