Veiklos ataskaitos

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija) 16, 17 punktais skelbiu svarstymui švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai savo, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės, 2022 metų veiklos ataskaitą, prašau iki 2023-01-30 pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei (el. p. jasmantes@gmail.com)


Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2022 m. veiklos ataskaita (siųsti)

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2021 m. veiklos ataskaita (siųsti)

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita (siųsti)

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita (siųsti)

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2018 m. veiklos ataskaita (siųsti)