Asmens duomenų apsauga

Progimnazijos asmens duomenų apsaugos pareigūne paskirta  – Jurgita Borusienė (tel. (8 41) 55 27 51, el. paštas jurgita.borusiene@dainai.lt).

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA (siųsti)

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOJE TAISYKLĖS (siųsti)

DARBUOTOJŲ (IR SU ORGANIZACIJA SUSIJUSIŲ ASMENŲ) PRIVATAUS GYVENIMO APSAUGĄ GALINČIŲ PAŽEISTI PRIEMONIŲ NUSTATYMO TVARKOS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS (siųsti)

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (siųsti)

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS (siųsti)

Nuorodos: