Psichologas

Psichologė

Aušra Varneckienė

Dėl susitikimo tartis asmeniškai el. paštu.

Tel. (8 41) 55 27 51

El. paštas ausra.varneckiene@gmail.com

Savaitės dienos Konsultavimo laikas Darbas su dokumentas
Pirmadienis 8.00–17.00
Antradienis 8.00–17.00
Trečiadienis 8.00–15.00
Ketvirtadienis 8.00–17.00
Penktadienis 8.00–12.00 12.00–14.00

Mokyklos psichologas:

  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.