Lėšos veiklai viešinti

ERASMUS+ projektų veiklų viešinimui lėšos skiriamos iš projekto vykdymo lėšų.