Visos dienos mokykla (VDM)

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.


Mokykloje veikia visos dienos mokyklos grupė. Išsamesnė informacija Šiaulių miesto ir Šiaulių Dainų progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašuose ( Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas, Šiaulių Dainų progimnazijos visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas).

Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą formos: priimti

Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma: išbraukti

Visos dienos mokyklos mokytojai (tel.: (8 41) 55 27 51, 8 682 78 916):
Aušra Jakimavičienė;
Reda Jaseliūnienė;
Violeta Tamulienė;
Inga Galvosienė.


Visos dienos mokyklos darbo laikas: 13.00 val. 17.30 val.