Korupcijos prevencija

Šiaulių Dainų progimnazijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (direktoriaus pavaduotoja ūkiui) Kristina Kondrotienė, tel. + 370 682 78 916,

Apie Šiaulių Dainų progimnazijos neteisėtus veiksmus prašome pranešti  el.paštu korupcijosprevencija@dainai.lt , Anonimiškumą garantuojame.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2023 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vykdydama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavęs surinktą informaciją, vadovas sprendžia, ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.

Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos STT, sąrašai:

ĮSAKYMAS