Teisinė informacija

Teisinė informacija

Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas


Teisės aktai

Švietimo įstatymas

Profesinio mokymo įstatymas

Mokslo ir studijų įstatymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Sporto įstatymas

Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030)


Teisės aktų projektai

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas


Tyrimai ir analizės

 


Teisės aktų pažeidimai

Nustačius teisės aktų pažeisimus, informacija bus skelbiama čia


Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Įstaigoje neatliekami galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimai.