Netradicinė atvira integruota tikybos ir muzikos pamoka ,,Bažnytinis menas ir sakralinė muzika“

2021 m. rugsėjo 28 d. Dainų progimnazijos 7bc klasės mokiniai, lydimi tikybos mokytojos L. Jankauskienės ir muzikos mokytojos I. Jonavičienės, vyko į Šiaulių katedrą. Jie dalyvavo netradicinėje atviroje integruotoje tikybos ir muzikos pamokoje ,,Bažnytinis menas ir sakralinė muzika“. Katedros darbuotoja Daiva Valiulienė supažindino mokinius su Šiaulių katedros istorija, architektūra, sakraline muzika ir instrumentais. Mokiniai buvo sužavėti bažnyčios architektūros bei įspūdingų vargonų.  Šiaulių Vyskupijos Pastoraciniame centre mokinius pasitiko Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Rimantas Žaromskis, kuris nuoširdžiai bendravo, diskutavo su mokiniais, atskleidė krikščioniškas vertybes, mokė branginti šeimą, minėjo, kad  2021-2022 m. Popiežius Pranciškus paskelbė Šeimos metais. Meilės džiaugsmas šeimoje yra svarbiausia mintis Pranciškaus paraginime. Kaip tik todėl meile grįsti santykiai šeimoje yra itin svarbūs ir neišvengiamai paveikia visą mūsų gyvenimą, esminį mūsų gebėjimą būti autentiškais žmonėmis. Mokiniai, išklausę pamokančius kunigo žodžius, atliko grupėse įvairias užduotis: kūrė maldas, giesmes, piešė šeimos simbolį, analizavo Lietuvos bažnyčių architektūrą, stilius, kūrė savo svajonių bažnyčią. Pamokos pabaigoje visi  sugiedojo giesmę ,,Viešpatie Jėzau“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Ūsaitė pasidžiaugė mokinių gražiais kūrybiniais darbais, tarpusavio bendravimu, bendradarbiavimu, linkėdama mokiniams siekti savo tikslų, būti aktyviems ir geranoriškiems.

Informaciją parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė ir muzikos mokytoja I. Jonavičienė