Dainų progimnazijos mokiniai XIX tarptautiniame piligriminiame žygyje ,,Kryžių kalnas-Šiluva“

,,Tikėjimas visada reikalauja daug pastangų, nes tikėjimas mus išveda už mūsų pačių ribų. Tikėjimas leidžia suvokti gyvenimo tikslus ir paskatina veikti“.

                                                                                                                                  Šv. popiežius Jonas Paulius II

2021 metų rugsėjo 11 dieną  Dainų progimnazijos ištvermingiausi 6-8 kl. mokiniai, drauge su vyresniąja tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene dalyvavo devynioliktame Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuotame tarptautiniame piligriminiame žygyje ,,Kryžių kalnas-Šiluva‘‘. Žygis buvo skiriamas už meilę ir džiaugsmą šeimose. Šiluvoje piligrimus pasitiko ir Šv. Mišias aukojo kardinolas  Sigitas Tamkevičius, vyskupai ir kunigai.  Visiems įsiminė eisena su giesmėmis, dainomis, naujomis pažintimis ir komandine dvasia…

Dėkojame šauniems mokiniams už  aktyvų dalyvavimą, o jų tėveliams – už supratimą ir palaikymą.

Informaciją parengė vyresnioji tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė