MOKINIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONFERENCIJA MIK-14

2021 m. birželio 15 d. 5 klasės mokinė Emilija Juodeikytė dalyvavo tarptautinėje mokinių informacinių technologijų konferencijoje MIK-14. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis informacinėmis technologijomis, robotika, taikyti žinias praktikoje, skatinti mokinių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Konferencijoje mokiniai pristatė savo sukurtus projektinius ir kūrybinius darbus. Emilija pristatė inžinerijos būrelio per mokslo metus sukurtus projektus “INŽINERINĘ FANTAZIJĄ”. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanomis.             

Inžinerijos būrelio mokytoja Kristina Juodeikienė