Dainiečiai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“

Birželio 14-tą dieną prieš 80 metų šalį okupavę sovietai pradėjo vykdyti masinius gyventojų suėmimus ir trėmimus į atšiauriausius Sovietų Sąjungos kraštus. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per keletą dienų į gyvulinius vagonus sugrūsta ir iš Tėvynės išvešta 18 tūkst. Lietuvos gyventojų. Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas tvirtina, jog birželio 15 dieną buvo išvežti pirmieji 5 tūkst. vaikų, per visą laikotarpį ištremta 40 tūkstančių vaikų. Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 800 tūkst. savo gyventojų, kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato.

Mažieji dainiečiai-pradinukai, susipažinę su tremties istorija, išklausę tremtinių pasakojimus, pažiūrėję projekto „Misija Sibiras“ vaizdo įrašus, atliepė tremtinių kančią jautriose diskusijose nuoširdžiai gamindami atvirutes buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams su Gyvybės medžio simboliu, jungiančiu praeitį, dabartį ir ateitį amžinybėje.

Už reikšmingą iniciatyvą ir dailias atvirutes kiekvienam mokiniui ir jų klasių vadovams pagarbiai dėkojo Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos LPKTS Šiaulių filialo vadovė Valerija Jokubauskienė, išreikšdama tikėjimą Lietuvos jaunimo stiprybe ir patriotizmu.

Informaciją parengė PO konsultantė Elmyra Damonskienė