Kultūrinė – pažintinė diena „Mano gimtasis kraštas“

Birželio 11 d. Dainų progimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo kultūrinės – pažintinės dienos veiklose „Mano gimtasis kraštas“. Pažintinės dienos tikslas – įgyti naujų žinių, įtvirtinti turimas apie gimtojo krašto parkų įvairovę. Edukacinių užsiėmimų metu pradinių klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė dokumentinius filmus apie Lietuvos regioninių ir nacionalinių parkų puoselėjamas gamtos ir kultūros vertybes, susipažino su saugomų teritorijų sistema, mokėsi argumentuotai ir sklandžiai išsakyti savo nuomonę. Mokiniai atliko interaktyvias skaitmenines užduotis „Kodėl reikia saugoti Lietuvos gamtą?“ bei sudalyvavo Kahoot viktorinoje ,,Lietuva“. Žygių metu, moksleiviai su mokytojomis aplankė Šiaulių miesto Dainų, Beržynėlio ir Lieporių parkus. Pradinukai mokėsi pažinti juose augančius medžius su Google Lens ir QR kodų programomis, atidžiai skaičiavo medžių rūšis ir jų kiekį parkų teritorijose, bei savo nueitus žingsnius. Keliaudami mokiniai naudojosi Google Maps programėle ir Šiaulių miesto žemėlapiu.

Džiugu, kad šios dienos veiklų metu mokiniai galėjo pažinti savo gimtąjį kraštą ir ugdė dalykines bei bendrąsias kompetencijas: iniciatyvumą, darbą komandoje, mokiniams suteikiant kuo daugiau įvairių patirčių, mokantis už savo ugdymo įstaigos ribų, mokantis kitaip.

Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Neringa Vėlienė