NAUJA DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBO TARYBA

Gegužės 9 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje buvo renkama nauja Dainų progimnazijos Darbo taryba. Buvo pasiūlyti 26 kandidatai, iš kurių 13 darbuotojų sutiko būti renkami Darbo tarybos nariais. Dėl Covid – 19 pandemijos rinkimai vyko mišriuoju būdu. Progimnazijos darbuotojai balsavo Dainų progimnazijos foje, o dirbantys namuose – nuotoliniu būdu. Iš 90 darbuotojų, galėjusių rinkti darbo tarybą, savo nuomonę pareiškė 85 rinkėjai (52 balsavo progimnazijoje ir 33 balsavo nuotoliniu būdu). Darbo tarybos rinkimų komisija (Rasa Viliuvienė, Jurgita Borusienė, Laima Tomėnienė, Laisva Jankauskienė ir Daiva Daukšienė) ir profsąjungos pirmininkė Violeta Tolvaišienė suskaičiavo rinkėjų balsus ir į Darbo tarybą pagal daugiausiai surinktų balsų skaičių buvo išrinkti šie nauji nariai: Jolanta Maziliauskienė, Violeta Tamulienė, Albina Eitutienė, Vijoleta Tolvaišienė, Elmyra Damonskienė. Sveikiname naujus Darbo tarybos narius ir linkime sėkmės, atstovaujant visų, Dainų progimnazijoje dirbančių darbuotojų, interesus.

Informaciją parengė Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkė Rasa Viliuvienė