Gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena „Puoselėju gimtąją kalbą ir kultūrą“

2021 m. birželio 7 d. Dainų progimnazijoje buvo organizuojama gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėjimo diena „Puoselėju gimtąją kalbą ir kultūrą“. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo įvairiose patyriminėse veiklose: rungėsi Kahoot viktorinoje „Gimtosios kalbos paslaptys“; atliko Maironio eilėraščio „Lietuva brangi“ vizualizaciją; kūrė ketureilį arba glaustą pasakojimą, kurio visi žodžiai prasideda L raide; žiūrėjo ir aptarė režisieriaus Arūno Žebriūno meninį filmą „Gražuolė“, mokėsi argumentuotai, sklandžiai išsakyti savo nuomonę.

Džiugu, kad veiklų įvairovė padeda kūrybiškai pažvelgti į ugdymo(si) procesą: tokiu būdu yra sudaromos galimybės mokinių saviraiškai atsiskleisti, lavinami gebėjimai sieti teorines ir praktines žinias, skatinama pažinti gimtąją kalbą ir literatūrą kaip tautos kultūros dalį.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Akvilė Pigulevičienė