Šiaulių Dainų progimnazijos lauko klasės – puiki vieta mokymuisi ir poilsiui

Pasauliui sukantis begaliniu tempu vis labiau Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogai ieško patirčių, kaip mokiniams priartėti prie gamtos vertybių, kurios skatintų juos mąstyti, tyrinėti, smalsauti, ieškoti, bendrauti  ir mokytis.

Viena iš patirčių tai ugdomosios veiklos lauke – lauko klasėse. Progimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad kokybės krepšelio lėšos, suteikė galimybę įrengti lauko klases. Tokiu būdu prisidedama prie mokinių ugdymo(si) kokybės. Lauko klasėse mokiniams atliekant ugdomąsias veiklas sudaroma galimybė  suartėti su gamta, ją labiau pažinti ir gerbti. Taip pat lauko klasės padeda materializuoti ir modernizuoti ugdymo turinį, motyvuoja ugdymo proceso dalyvius. Pasak Plimuto universiteto mokslininkės Sue Waite ugdymas lauke tai, sveikas ir laimingas kūnas ir protas, sociali ir savimi pasitikinti, bendradarbiauti linkusi ir mokanti tai daryti asmenybė, aktyvus pasaulio pilietis, savarankiškas ir kūrybiškas mokymasis.

Šiaulių Dainų progimnazijos teritorijoje išdėstytos lauko klasės ypatingai reikšmingos PUG ir pradinių klasių mokinių gamtamoksliniam ugdymui bei VDM (visos dienos mokyklos) mokinimas. Kadangi tokių aplinkų pažinimas atitinka gamtamokslinio ugdymo pagrindinį tikslą – įvesdinti mokinį į gamtinę aplinką, nes tyrinėdami artimą aplinką, mokiniai natūraliai įsitraukia į ją. Keliaudami pažintiniu dendrologiniu taku susipažįsta su progimnazijos teritorijoje augančiais medžiais ir krūmais. Į tokį tyrinėjimą įpinamos  matematikos, kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų užduotis. Svarbus raktas į mokymosi sėkmę šioje plotmėje yra patyriminis mokymasis, kuris išėjus į progimnaziją supančias erdves, įgauna tikrąją prasmę. Tokiu būdu yra vystomas mokinių konkretus mąstymas, suteikiant jiems galimybę patiems susikurti supančio pasaulio vaizdą. VDM mokiniams, kurie ugdosi progimnazijoje ilgesnį laiką, tai ne tik gyvas bendravimas su išoriniu pasauliu, plati erdvė gamtos tyrinėjimams, bet ir puiki vieta vaikams išsižaisti, atsipalaiduoti,  pabendrauti.

Parengė pradinio ugdymo mokytojos Aurelija Jurgutavičienė, Rasa Viliuvienė