Bendradarbiaujame su Vilniaus kolegija

2021 m. gegužės 6 d. Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakultetas, su kuriuo bendradarbiauja  mūsų progimnazija, organizavo mokslinę – praktinę konferenciją „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2021“. Konferencijos, skirtos fakulteto  60- mečiui, tikslas – analizuoti inovatyvių technologijų taikymą siekiant tvaraus konkurencingumo, kuriant darnią aplinką ir modeliuojant ateities specialisto kompetencijas.

Šioje konferencijoje savo gerąja patirtimi dalijosi  Dainų progimnazijos pedagogai. Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė ir pradinio ugdymo mokytoja Daiva Stonė kalbėjo apie įsivertinimo konstravimą mitybos technologijų pamokose modeliuojant ateities specialisto kompetencijas. Pradinio ugdymo mokytoja Violeta Tamulienė ir specialioji pedagogė Laima Tomėnienė pristatė tvaraus maitinimo(si) įgūdžių tobulinimą taikant patyriminį ugdymą.

Informaciją parengė sveikatinimo grupė