Dainų progimnazijoje nuotolinis edukacinis užsiėmimas ,,Gerumas telydi Šv. Velykų belaukiant“

Meilė prasideda namuose, viskas priklauso nuo to, kaip vienas kitą mylime. Geriausia vieta, kur vaikas išmoktų  meilės ir maldos, yra mylinti šeima.

Š. m. kovo 25 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko mokiniams ir tėveliams skirtas edukacinis užsiėmimas ,,Gerumas telydi Šv.Velykų belaukiant“.

Edukacinio užsiėmimo tikslas buvo padėti suvokti gerumo reikšmę ir jausmus, kurie kyla skleidžiant gėrį, aktyvinti kultūrinį muzikinį gyvenimą, plėtoti kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, meninę saviraišką, meilę giesmei, dainai, ugdyti vertybines nuostatas.

Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė pasveikino visus su artėjančia Šv. Velykų švente, linkėdama  šeimoms  darnos, meilės, savitarpio supratimo, bendrystės maldoje.

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas kalbėjo apie gerumą ir tikėjimą, kaip vadovautis gyvenime dvasinėmis vertybėmis, pasidžiaugė Dainų progimnazijos bendruomenės aktyvumu, savitarpio pagalba, visus palaimino linkėdamas Viešpaties malonės, ramybės visoms šeimoms, kad Kristaus Prisikėlimo šventė paliestų visų širdis.

4e klasės mokinė Kamilija Paulauskaitė kartu su mama pristatė pateiktis apie Švč. Mergelę Mariją. Apie Dievo Motinos apsireiškimą Šiluvoje pristatė 8c klasės mokiniai:  Ema Šiaulytė, Matas Šušys. Apie gerumą kalbėjo 7a klasės mokinė Mija Gudavičiūtė.

Džiaugiamės, kad Šiaulių Dainų progimnazijoje yra tokių šaunių mokinių, tėvelių, mokytojų, kuriuos vienija gerumas, tikėjimas ir meilė. Vaikai su savo tėveliais kūrė maldas, nuoširdžiai išsakė savo troškimus, norus, svajones, džiaugėsi, kad turi nuostabias, mylinčias šeimas.

Šiame edukaciniame užsiėmime skambėjo giesmės, dainos, kurias atliko mūsų mokyklos mokiniai: Šiaulių Dainų progimnazijos dainos studija ,,Vivo“, 3a klasės mokinė Faustina Bloškytė ir 5b klasės mokinė Viltė Paplauskaitė (vad. I. Jonavičienė). Giedojo ir dainavo visi užsiėmimo dalyviai.

4e klasės mokinės Kamilijos Paulauskaitės mamytė pasidžiaugė Dainų progimnazijos bendruomene, šauniais vaikais linkėdama džiaugsmingų, prasmingų Šv. Velykų.

 4e klasės vadovė Inga Petrukonienė linkėjo gerumo, kad kiekviena diena būtų įprasminta gerais darbais.

Renginį vedė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė.

 Edukacinio užsiėmimo organizatorės: tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, muzikos mokytoja Ingrida Jonavičienė ir pradinio ugdymo mokytoja Inga Petrukonienė.

Informaciją parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė ir muzikos mokytoja Ingrida Jonavičienė