Emocinės  paramos  tarnyba „Vaikų linija“ kasmet kovo mėnesį skelbia Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Į šią akciją visada įsijungia ir mūsų progimnazija. Visą mėnesį vaikai atlikinėjo įvairias užduotis, susijusias su emocijomis, atsipalaidavimu, kūrybiškumu bei tolerancija kitokiam.

Mokiniai, kurie mokosi nuotoliniu būdu progimnazijoje, atlikdami užduotis, siekė suprasti, kaip keičiasi jų kūnai, kai jaučia vieną ar kitą emociją.  Savaitės pradžioje „Emocijų lape“  žymėjo, kaip jaučiasi, naudodami šypsenėlių šablonus. Spalvino savo emocijas kurdami savo „Emocijų puodelį“, vėliau darbą aptarė su socialine pedagoge Laima Olšauskyte. Atlikę užduotį „Limonadas ir emocijos“, dalinosi savo patirtimis, kaip jie nusiramina, kai supyksta ant kitų asmenų arba savęs. Vaikai, kurie jautė pyktį kitam žmogui, ėmėsi užduoties „Jei batai galėtų kalbėti…“ – taip bandė įsivaizduoti ir atskleisti, ką pasakytų jų batai kitam asmeniui, jeigu jis norėtų juos apsiauti. Taip pat mokiniai kūrė „Draugystės skėtį“, kuriame surašė tai, kas, jų manymu, yra draugystė. Kūryba suartino – dirbdami mažomis grupelėmis, diskutavo su savo klasės draugais, dalinosi mintimis ir patirtimis.

Į veiklas įsitraukė ir klasių vadovai ir dalykų mokytojai, kurie klasių valandėlių ir pamokų metu su mokiniais kalbėjosi apie patyčių problemą, žiūrėjo šia tema filmus bei diskutavo apie tai, kaip jaučiasi skriaudžiamas vaikas, kaip įveikti  smurtą, nepasiduoti.

Kad nuotolinis mokymasis neprailgtų ir vaikai taip nepavargtų, mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu būdu progimnazijoje, socialinė pedagogė Laima pasiūlė atsipalaidavimo žaidimus („Surask šiame kabinete…“ „Akių mankšta“), spalvinimo užduotis „Labirintas“, „Nusiraminimo spalvos“).

Šį mėnesį dar  kartą mokiniams priminta, kokia svarbi ir skaudi patyčių problema, akcentuota, kad svarbiausia yra būti neabejingiems, visada reaguoti į kiekvieną patyčių ar smurto atvejį ir patiems nebijoti kreiptis pagalbos.