PRIĖMIMAS Į 1–8 KLASES

Vadovaudamiesi Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-41, primename:

Priėmimas į 1 klases

  1. Prašymai dėl vaiko priėmimo į pradinio ugdymo programą priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu parašu) nuo 2021 m. kovo 1 d., iki 2021 m. balandžio 15 d. Su prašymu (siųsti prašymą) pateikiami šie dokumentai:
    • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.
  2. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Priėmimas į 5 klases

  1. Prašymai dėl vaiko priėmimo į pagrindinio ugdymo programą priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. parašu) nuo 2021 m. kovo 1d., iki 2021 m. balandžio 15 d. Su prašymu (siųsti prašymą) pateikiami šie dokumentai:
    • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
    • įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas būsimiems penktokams.
  1. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Prašymai dėl priėmimo į laisvas vietas:

2–4 kl. (siųsti prašymą)

6–8 kl. (siųsti prašymą)


Į 1–8 klases prašymą ir kitus reikalingus dokumentus atnešti progimnazijos budėtojui (I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai. Kitais su priėmimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Ūsaitę (tel. 8 41 55 27 51), darbo laikas. Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

El. parašu pasirašytus dokumentus siųsti į el. paštą priemimas2021@dainai.lt.

Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentus galite adresu čia.

Apie elektroninį parašą

Šiaulių Dainų progimnazijos klasių komplektavimo tvarka

Priėmimo komisijos darbo reglamentas


Mokinių priėmimo į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas komisija:

Komisijos pirmininkė  – Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė – Gitana Skorochodovienė, raštinės (archyvo) vedėja.

Nariai:

Daiva Stonė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

Jurgita Borusienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

Elmyra Damonskienė, profesinio orientavimo konsultantė.