PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA

Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, primename:

  1. Prašymai dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (toliau – PUG) priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėn., bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu (siųsti prašymą) pateikiami šie dokumentai:
    • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
    • dokumentas, patvirtinantis, jei šeimai taikoma atvejo vadyba.
  2. Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.
  3. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Progimnazijoje veikia vienerių metų trukmės priešmokyklinio ugdymo grupės: 

II modelio grupė, kurios veiklos trukmė – 6 val. 36 min. per dieną;
III modelio grupė, kurios veiklos trukmė  – 10 val. 30 min. per dieną.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes prašymą ir kitus reikalingus dokumentus atnešti progimnazijos budėtojui (I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai. Kitais su priėmimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į pradinio ugdymo skyriaus vedėją D. Stonę (mob. 8 682 78 916), darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.30 val. iki 16.00 val. Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

El. parašu pasirašytus dokumentus siųsti į el. paštą priemimai@dainai.lt.

Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentus galite adresu čia.

Apie elektroninį parašą

Prašymo forma 


Mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę komisija:

Komisijos pirmininkė  – Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Komisijos sekretorė – Daiva Stonė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja. 

Nariai: 

Elmyra Damonskienė, profesinio orientavimo konsultantė; 

Laura Pikelienė, neformaliojo švietimo organizatorė;

Aurelija Jurgutavičienė, pradinio ugdymo mokytoja. 


Progimnazijos aptarnaujama teritorija