Dėl 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skyrimo Šiaulių Dainų progimnazijai

Nuoširdžiai dėkojame bendruomenės nariams ir rėmėjams už savanoriškai suteiktą 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą mūsų progimnazijai. Šių lėšų dėka galime pagerinti mokinių gerovę kurdami ergonomiškas ir šiuolaikiškas mokymosi aplinkas.

Šiaulių Dainų progimnazija gavo 11355,40 Eur 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos už 2019 metus.

Dėkoju visiems, skyrusiems šią paramą mūsų progimnazijai. Jūsų skirtos paramos lėšos sudarys galimybę pagerinti mokinių maitinimo(si) ir ugdymo(si) sąlygas. Ačiū Jums.

Progimnazijos taryba 2020 m. gruodžio 7 d. patvirtino direktorės Astos Vaičiūnienės teiktą 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2019 m. ataskaitą ir paramos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą.


Kas gali skirti pajamų mokesčio dalį paramai?

Gyventojai, mokantys pajamų mokestį nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto, kiekvieną pavasarį deklaruodami pajamas gali skirti sumokėto mokesčio dalį paramai.

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys: paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramai?

Norint skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui, užpildytą prašymą (forma FR0512, versija v4) iki gegužės 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai padaryti galima:

  • užpildžius popierinę prašymo formą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
  • užpildžius prašymą elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nebūtina.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje.

Būtume dėkingi, jeigu šiais metais 1,2 proc. GPM sumos pervestumėte Šiaulių Dainų progimnazijai, paragintumėte prisidėti ir savo artimuosius bei draugus. Progimnazijos gerovę kurkime visi kartu!

Parašykite komentarą