Ugdymo proceso organizavimas nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. spalio 25 d.

Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio nutarimu iki 2020 m. spalio 25 d.

6 – 8 klasių mokinių ugdymas vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

PUG, 1-5 klasių mokinių ugdymas vykdomas kasdienio ugdymo organizavimo forma maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po pamokų.

Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas  kartą per savaitę išduodant suformuotus maisto davinius.