Tarptautinė Tolerancijos diena 

Nuo 1995 metų daugelyje demokratinių valstybių lapkričio 16 – ąją yra minima Tarptautinė Tolerancijos diena. 2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas. Mūsų progimnazijos bendruomenė taip pat kūrė savuosius namelius, kuriuose išryškėjo formų, spalvų, idėjų įvairovė. Mokiniai kartu su klasių vadovėmis ir technologijų mokytoja Sandra Motuzaite Juriene piešė piešinius, kuriuose atskleidė tolerancijos idėjas ir iš jų sukūrė namelius. Tolerancijos tema buvo gvildenama atviroje integruotoje etikos ir istorijos pamokoje “Tolerancija prasideda nuo manes”.

Šiaulių Dainų progimnazijoje, kaip ir daugelyje demokratinių valstybių, lapkričio 16- ąją buvo minima Tarptautinė Tolerancijos diena, kuri pasaulyje švenčiama nuo 1995 m.

2022 m. Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas, tad šią dieną mokyklos bendruomenė jautėsi dar draugiškiau, saugiau, jaukiau, kaip tikruose namuose. Mūsų progimnazijos bendruomenė įvairiomis technikomis kūrė savuosius namelius, kuriuose išryškėjo formų, spalvų, idėjų įvairovė. Mokiniai kartu su klasių vadovėmis ir technologijų mokytoja Sandra Motuzaite Juriene piešė piešinius, kuriuose atskleidė tolerancijos idėjas, iš piešinių sukūrė originalius namelius. Tolerancijos tema buvo gvildenama atviroje integruotoje pamokoje ,,Tolerancija prasideda nuo manęs”, kurią vedė istorijos mokytoja Ramūnė Gedminienė ir etikos mokytoja Irma Žemaitienė. Interaktyvioje pamokoje mokiniai įgavo dar daugiau žinių apie Tolerancijos dienos svarbą, mokėsi pakantumo, supratingumo, pasitelkę kritinį mąstymą ir vadovaudamiesi bendražmogiškomis vertybėms, diskutavo, analizavo realias gyvenimiškas situacijas. Etikos mokytoja visą savaitę skyrė tolerancijos temos plėtojimui. Skyriaus vedėja L. Zeringienė organizavo kūrybines dirbtuves ,,Išansktinės nuostatos ir stereotipai”. Jose, pritaikant tarptautiniuose Erasmus+ mokymuose išbandytą metodą, sukurtą Italijos edukologų ,,Laboratorio del Cittadino”, buvo mokoma, kaip nepasiduoti stereotipų įtakai ir būti pakantiems.

Na, o penktadienį mokyklos aprangos kodas ,,Namai” dar labiau sutelkė bendruomenės narius, visus skirtingus ir ypatingus, tačiau supratingus ir draugiškus, gerbiančius ir palaikančius vienas kitą.