Tarptautinis mokinių edukacinis virtualus projektas-paroda „Saugi aplinka mokiniui, patiriančiam sėkmę“

Nuo 2022/2023 mokslo metų pradžios Šiaulių Dainų progimnazija drauge su Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Mažeikių darželiu-mokykla „Kregždutė“ ir Suomijos dvikalbių vaikų mokykla sėkmingai įgyvendino tarptautinį įvairių gebėjimų mokinių edukacinį virtualų projektą-parodą „Saugi aplinka mokiniui, patiriančiam sėkmę“. Projekte dalyvavo Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos ir Lietuvos ugdymo įstaigų auklėtiniai, jų tėvai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Šio projekto tikslas – plėtoti netradicinėse aplinkose įvairių gebėjimų mokinių pažinimo, asmeninę, mokėjimo mokytis kompetencijas bei Lietuvos ir užsienio šalių pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų dalijimąsi gerąja patirtimi apie saugios aplinkos mokiniui kūrimą įtraukiojo ugdymo kontekste.

Dainų progimnazijos 4a klasės mokiniai Elija Baltrušaitytė, Merida Bukantytė, Luka Grauslytė, Denas Valys, Titas Jokubauskas, Liutauras Rupšys, Ineta Balzarevičiūtė (mokyt. B. Kasparienė) ir 4c klasės mokiniai Simas Januševičius, Greta Garšvaitė, Martynas Mockus ir Benas Styra (mokyt. N. Vėlienė) aktyviai dalyvavo projekto ,,Saugi aplinka mokiniui, patiriančiam sėkmę“

veiklose ir projekto rezultatų pristatyme. Projekto dalyviai už iniciatyvumą ir saviraišką buvo apdovanoti Padėkos raštais.

Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytojos Neringa Vėlienė ir Birutė Kasparienė