Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Uždekime Vėlinių žvakelę“

Greta netekties ir liūdesio – Šviesos liepsnelė, Tikėjimo žvakelė, Vilties žiburėlis…

2022 m. spalio 28 d., artėjant Vėlinių dienai, Šiaulių Dainų progimnazijos 5-8 kl. klasių šaunieji mokiniai lankėsi Šiaulių miesto senosiose kapinėse. Mokiniai tvarkė kapus, pasimeldė ir uždegė žvakeles ant užmirštų, nelankomų kapų, Šiaulių katedros šventoriuje pasimeldė prie buvusio bažnyčios klebono Sauliaus Paliūno kapo pagerbdami jo atminimą. Šiaulių katedroje mokiniai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje. Iš bažnyčios bokšto gėrėjosi Šiaulių miesto panorama.

Šiaulių M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje mokiniai su tėveliais meldėsi už Dainų progimnazijos bendruomenės mirusiuosius.

Tikybos mokytoja L. Jankauskienė nuoširdžiai dėkoja visiems mokiniams už jų gerus darbus.

Informaciją parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė