Dainiečiai Lietuvos Junior Achievement Inovacijų stovykloje „Challenge the Challenge“

Paskutiniąją rugsėjo dieną būrelis drąsių ir kūrybingų Dainų progimnazijos aštuntos klasės mokinių priėmė verslumo iššūkį ir sėkmingai sudalyvavo virtualioje https://www.gather.town/ platformos Lietuvos Junior Achievement Inovacijų stovykloje „Challenge the Challenge“, kuri yra praktinio verslumo ugdymo programos accelerator_x junior pirmasis žingsnis pradėti kurti jaunąją bendrovę (mokomąją mokinių bendrovę – MMB). Mūsų mokykla delegavo dvi komandas su intriguojančiais pavadinimais.

Viena jų – „Dainų Minerva“, mat romėnų mitologijoje Minerva – išminties, protingo kariavimo, amatų, verpimo ir audimo, meno ir mokslų deivė. Romos imperijoje iš pradžių ji buvo laikoma amatų ir verslo, vėliau taip pat poetų ir mokytojų globėja.

Kitos komandos – „JamAM“ pavadinimas kildinamas iš prancūzų kalbos žodžio „Antreprenerystė“, reiškiančio „imtis“ – amatų, naujų produktų. Tikras antrepreneris turi būti pajėgus sukurti naujas idėjas, pasinaudoti net ir pačia mažiausia galimybe praktiniam pritaikymui. Antreprenerystę specialistai apibrėžia kaip verslo idėjų kūrimą, naujų įmonių steigimą, ėmimąsi rizikingų verslo sumanymų, socialinę ir ekonominę atsakomybę. Antreprenerystės pasaulyje viskas prasideda nuo imlios idėjos svarbiam ir reikšmingam tikslui pasiekti.

Stovykloje buvo iškelti trys tikslai, kuriems pasiekti mokiniai turėjo sukurti vertingus produktus ir įveikti Fizinio aktyvumo ir sveikatos, Tvarumo – antrinių daiktų panaudojimo ir „Nuo individo iki bendruomenės“ IT technologijų socialinių tinklų sukeltos kontaktinių santykių krizės iššūkius. Džiugino aktyvi dainiečių pozicija ir veikla nuo pat pirmos stovyklos atidarymo minutės: kiekvienas komandos narys intuityviai pasirinko jam tinkantį vaidmenį, stengėsi generuoti argumentuotas idėjas iššūkio įveikai, stateguoti produkto viziją, ieškoti resursų idėjos prototipo kūrimui ir gamybai. „Dainų Minerva“ ir „JamAM“ komandos stengėsi viena kitai nuoširdžiai padėti. Jų darna – pavyzdys mūsų Lietuvos verslininkams, kaip reikia bendradarbiauti, o ne konkuruoti tarpusavyje.

„Dainų Minerva“ sukūrė iš perdirbto panaudotų mokinių sąsiuvinių popieriaus saviugdos knygelę „Nuo virtualios realybės iki kalno Viršūnės“, kuri skatina žmogų geriau save pažinti, augina kaip stiprią, harmoningą asmenybę, sutariančią su savimi bei kitus praturtinanti patirtine išmintimi per kontaktinį bendravimą. „Dainų Minerva“ produktas sprendžia ir tvarumo, ir bendravimo krizės problemas.

„JamAM“ atliepė tvarumo bei fizinio aktyvumo stokos iššūkius ir pateikė originalią kelioninio maišo daugiafunkcinę versiją. Juk sakoma – „daugiau yra mažiau“: kuo mažiau daiktų, tuo švariau gyvename. Užtrauktuko dėka kelioninis krepšys gali virsti ir marškinėliais, ir pagalvėle, ir kepuraite, ir raiščiu, ir terapija žiūrint į žavią dekoraciją, skatinančią gerbti ir mylėti mūsų planetą. Su „JamAM“ multifunkciniu krepšiu keliauti smagiau: mažiau daiktų – lengvesnis kelias.

Pagarbiai dėkojame mokinių Tėveliams, pradinių ir 5–8 klasių Mokytojams, klasių vadovėms: Jūratei Valionienei (8a kl.), Ramūnei Gedminienei (8b kl), Akvilei Pigulevičienei (8c kl), Simonai Domkutei (8d kl.), mokyklos vadovams, bibliotekos ir raštinės vedėjoms Dilantai Vasylienei bei Virginijai Smirnovai, menų dalykų mokytojoms Marytei Ruzgytei, Gitanai Petronaitienei, Sandrai Motuzaitei-Jurienei už suteiktas galimybes, priemones ir indėlį į vaikų karjeros banką: jau dabar stebina jų gebėjimai tinkamai priimti sudėtingiausius iššūkius ir juos efektingai spręsti. Labai didžiuojamės Ema Borusaite, Paula Caltabellotta, Andrėja Diatlova, Aušra Jackūnaite, Vilte Jakubėnaite, Vakare Jarošiūte, Gerda Jermolenko, Kamėja Juozapaityte, Kasparu Kaunecku, Andrėja Kovaite, Kamile Kunickaite, Anete Pargaliauskaite, Lukrecija Petroševičiūte, Matu Špėgiu. Mes – jėga!!!

Informaciją parengė Karjeros specialistė Elmyra Damonskienė