Tarptautinis mokinių edukacinis projektas-paroda „Aš talentingas ir sumanus moksleivis“

Mokslo metų pradžioje įvyko Tarptautinio įvairių gebėjimų mokinių edukacinio projekto-parodos „Aš talentingas ir sumanus moksleivis“, aptarimas, kuris buvo skirtas mokslo ir žinių dienai paminėti. Šio projekto tikslas – plėtoti įvairių gebėjimų mokinių asmeninę, socialinę, kultūrinę ir kitas kompetencijas. Projekto dalyviai – mokyklų bendruomenės iš Lietuvos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Šiame projekte aktyviai dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos 4a klasės mokiniai Ineta Balzarevičiūtė, Emilė Kosmauskaitė, Titas Jokubauskas (mokytoja B. Kasparienė) ir 4c klasės mokiniai Danas Stankaitis, Greta Garšvaitė, Saulėja Karaveckaitė, Dominykas Stuknys, Adrijus Legeckas, Armandas Macevičius (mokytoja N. Vėlienė).

Pasirengimas projektui, jo įgyvendinimas mokytojams ir mokiniams buvo puiki galimybė bendradarbiauti. Mokiniai kūrė kūrybinius darbus apie savo stipriąsias savybes, talentus bei pristatė juos bendraamžiams. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai aptarė iššūkius, su kuriais susiduria ugdydami gabius vaikus bei dalijosi veiksmingais mokymo(si) metodais, kurie padeda atskleisti mokinių, turinčių didelį mokymosi potencialą, gebėjimus.

Projekto dalyviai apdovanoti padėkos raštais bei parodos katalogais.

Informaciją  parengė pradinių klasių mokytojos Birutė Kasparienė ir Neringa Vėlienė