Būrelių mugė Dainuose

2022 m. rugsėjo 5 dieną Dainų progimnazijoje vyko jau tradicinis renginys – Būrelių mugė. Jos metu mokiniai galėjo susipažinti su mokykloje veikiančiais būreliais ir išsirinkti širdžiai mielą veiklą. Vyresnių klasių mokiniams būrelių pristatymas vyko aktų salėje, o pradinukus savo klasėse su būreliais supažindino klasių vadovai bei būrelius vedantys mokytojai.

Smagu, kad mokykloje veikia daug įvairių sričių būrelių, kuriuose laukiami visi save norintys realizuoti mokiniai. Dainų progimnazija siūlo net 16 būrelių pradinių klasių mokiniams ir 17 būrelių 5–8 klasių mokiniams.

Linkime visiems mokiniams išsirinkti būrelį, kuris padėtų išreikšti save tam tikroje srityje. Informaciją apie progimnazijoje veikiančius būrelius galite rasti Dainų progimnazijos tinklapyje https://www.dainai.lt/.

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė