Tradicinė lyderių išvyka

2022 m. rugsėjo 2 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos 6–8 klasių lyderiai ir mokinių tarybos nariai, turiningai praleido laiką Naisiuose. Jau antras rugsėjis aktyviausi mokiniai susitinka bendram tikslui – komandinio darbo ir lyderystės formavimui.

Jaunieji Dainų lyderiai savo veiklos efektyvumą ir karjeros kompetencijas demonstravo ir įrodė strateginiame žaidime „Laikas – pinigai“: sugalvojo optimaliausią laiko resurso taupymo bei valdymo taktiką.

Komandos formavimo ir stiprinimo pratybos su neformaliojo švietimo organizatore, mokinių tarybos kuratore, Laura Pikeliene, skatino dalyvius veikti ir atlikti pateiktas užduotis ne tik išradingai, bet ir komandiškai. Trys lyderių komandos savarankiškai turėjo orientuotis Naisiuose diskutuojant apie popamokinės veiklos progimnazijoje veiklų įvairovę ir kaip jie galėtų prie to prisidėti.

Smagiose ir prasmingose veiklose žingeidžių ir draugiškų asmenybių apsuptyje atsiskleidžia vidiniai talentai, gimsta naujos sėkmės idėjos.

Karjeros specialistė Elmyra Damonskienė