Gamtamokslinis būrelis „Gamtos laboratorija“

Šiais mokslo metais gamtamokslinio būrelio ,,Gamtos laboratorija” užsiėmimų metu mokiniai kūrė ir tyrinėjo, atliko mokytojo inicijuotus eksperimentus ir bandymus, mokėsi kelti hipotezes, pateikti išvadas. Išmėgino save eksperimnetuodami. Dirbo individualiai ir bendradarbiaudami su kitais mokiniais. Džiugu tai, kad būrelio ugdytiniai įsisuko į tyrinėjimų dirbtuves ir priėmė iššūkį. Patys ieškojo probleminių sričių, įdomių bandymų, kėlė probleminius klausimus. Mokiniai ne tik savarankiškai pristatė bandymus ir eksperimentus draugams, bet ir kūrybiškai juos įtraukė.

Vadovė Aurelija Jurgutavičienė