Šiaulių Dainų progimnazijoje lankėsi svečiai – Kretingos rajono švietimo įstaigų direktoriai

2022 m. gegužės 31 d. progimnazijoje lankėsi Kretingos rajono švietimo įstaigų direktoriai. Vadovų komanda svečius supažindino su mokinių saviraiškos galimybėmis, progimnazijos sėkmingiausiomis veiklos sritimis, pristatė kaip sekasi įgyvendinti Šiaulių Dainų progimnazijos strateginiame plane apibrėžtą viziją – „Šiaulių Dainų progimnazija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti progimnazija“.

Svečiai susipažino su progimnazijoje vykdomomis formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklomis. Daug klausimų pateikė karjeros specialistui apie veiklų organizavimą mokykloje, karjeros specialisto darbo specifiką. Lankėsi neformaliojo švietimo bei karjeros centruose, skaitmeninių technologijų, anglų kalbos, muzikos, technologijų laboratorijose bei kitose edukacinėse erdvėse. Domėjosi išorinėmis progimnazijos aplinkomis: lauko klasėmis, Kneipo terapijos-pojūčių taku, dendrologiniu taku, lauko klasių navigacijos žemėlapiu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė