Mokinių kūrybinių darbų konkurso ,,Margučiai“ laureatė

Balandžio mėnesį Šiaulių Salduvės progimnazija organizavo Šiaulių miesto ir rajono 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursą ,,Margučiai“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, puoselėti tautodailės tradicijas, prisidėti prie kultūrinio paveldo išsaugojimo, paminint šv. Velykų šventę. Darbus buvo galima atlikti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis: naudoti tapybos, piešimo, grafikos, koliažo, tekstilės ir kitas tradicines, netradicines technikas bei IKT.

4a klasės mokinė Edita Tamulevičiūtė darbelį atliko naudodama karpymo techniką ir pelnė laureato diplomą.

Sveikiname Editą!

Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytoja Irena Povilauskienė