Šiaulių Dainų progimnazijoje – respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Kompetencijomis grįstas ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

2022 m. balandžio 20 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė nuotolinė meto-dinė-praktinė konferencija „Kompetencijomis grįstas ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamo-kose“, kurioje pristatytus pranešimus išklausė beveik 100 dalyvių. Šalies lietuvių kalbos ir litera-tūros mokytojai dalinosi patirtimi, sėkmės istorijomis, atradimais ir problemomis, su kuriomis su-siduria gilindami įvairias mokinių kompetencijas.

Konferencijos pradžioje buvo parodytas Dainų bendruomenės vaizdo klipas „Mano Lie-tuva“, dalyvius pasveikino Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė bei Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė Jolanta Kazanavičienė.

Konferencijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai dalijosi patirtimi, kaip taiko pamo-kose “Mokymosi skanėstų karuselę”, į kurią įtraukia apie dvidešimt pamokų mokslo metų pra-džioje kartu su mokiniais sukurdami interaktyvų ratą, kaip kuria mąstymo žemėlapius (burbulo, medžio, tilto…), skirtus mokiniams padėti mąstyti ir kurti. Taip pat buvo pristatyti žaidimo princi-pais ( ,,Alias”, ,,Among us”) paremti ugdymo metodai, socialines emocines kompetencijas gili-nantis darbas grupėse bei kiti įdomūs gimtosios kalbos dėstymo metodai. Konferencijoje kalbėta apie tai, kaip mokiniai taiko literatūros ir technologijų žinias atlikdami integruotus projektinius darbus bei literatūros ir teatro sąsajas, apimančias įvairių kompetencijų ugdymą, aptarta, kad mo-kiniams labai svarbu, kaip jie bus vertinami, pasidalinta vertinimo rubrikų kūrimo metodika.

Konferencijos organizatoriai – Šiaulių Dainų progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos bei Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras – džiaugiasi, kad šalies mokytojai noriai dalinasi naudinga patirtimi, kad jiems rūpi, kaip kūrybiškai, įdomiai ir inovatyviai organi-zuoti kompetencijomis grįstas lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, nes supranta, jog nuo to prik-lauso mokinių motyvacija, pažanga, kūrybiškumas, požiūris į lietuvių kalbą ir literatūrą bei asmeninė sėkmė.

Informaciją parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vijoleta Tolvaišienė