Seminaras Kauno raj. Vilkijos gimnazijos mokytojams ,,Patyriminio mokymosi organizavimas integruojant STEAM dalykus“

2022 m. balandžio 19 d.  Kauno raj. Vilkijos gimnazijos mokytojai dalyvavo progimnazijos mokytojų seminare  ,,Patyriminio mokymosi organizavimas integruojant STEAM dalykus“. Seminaro metu buvo pasidalinta  gerąja patirtimi Šiaulių Dainų progimnazijoje, dalyviai susipažino, kaip mokykloje organizuojamos  NŽP (Noriu, žinau, pritaikau) modelio veiklos, patyriminis ugdymas pradinėse klasėse, STEAM dalykų pamokose ir neformaliojo švietimo veiklose. Savo patirtimi dalijosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Kazymirkienė, dailės mokytoja metodininkė Marytė Ruzgytė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė, fizikos vyresnioji mokytoja Giedrė Kielaitė. Kartu su vyresniąja gamtos mokslų mokytoja Kristina Juodeikienė seminaro dalyviai aplankė progimnazijos STEAM laboratorijas, edukacines erdves, Kneipo taką, susipažino su jame esančiomis medžiagomis. 

Organizatoriai