STEAM veiklų pristatymas Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovams

Šiaulių Dainų progimnazijoje 2022 m. kovo 23 d. lankėsi Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovai. Susitikimo metu progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė svečius supažindino su STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programų įgyvendinimu. Buvo pristatytos ugdymo procese naudojamos IKT bei kitos technologijos. Pasidalinta patirtimi apie vykdomas projektines veiklas bei mokytojų lyderystę. Svečiai maloniai buvo nustebinti audiovizualinio meno studijos „Naujųjų medijų mokykla“ parodomis, inžinerinės technologijos bei robotikos mokymo pasiekimais, meno kolektyvų, būrelių veikla.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė