Dainiečiai supažindina lopšelio – darželio „Pupų pėdas“ penkiamečius su magiška progimnazijos biblioteka

Pirmąją paskutiniojo žiemos mėnesio dieną buvusi lopšelio – darželio „Pupų pėdas“ ugdytinė, o dabar jau 5a klasės mokinė Greta Norvaišaitė ir jos klasės draugė Kamilė Burgailaitė (klasės vadovė Marytė Ruzgytė), siekdamos padrąsinti mažuosius lopšelio – darželio „Pupų pėdas“ penkiamečius 2022-ųjų metų rugsėjį džiugiai pasitikti Šiaulių Dainų progimnazijoje, įteikė lopšelio – darželio „Pupų pėdas“ direktorei Daliai Zorienei pačių kurtą „Mokyklos pristatymo raštą“ ir USB atmintinę su bibliotekos vedėjos Dilantos Vasylienės išradingai sumontuotu „magiškos“ bibliotekos vaizdo įrašu https://youtu.be/l0wge-OMBik

Dėkojame mergaitėms už iniciatyvą ir pilietinę atsakomybę.

Pagarbiai lauksime lopšelio – darželio „Pupų pėdas“ bendruomenės narių mūsų interaktyvioje mokykloje.

Informaciją parengė Karjeros specialistė Elmyra Damonskienė