Dainiečių laisvės šviesos plazdesys minint Laisvės gynėjų dieną 

Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.
1990 –jų metų Kovo 11-oji paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA. 
1991 –jų sausio 13-oji patvirtino: MES BŪSIME.

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Sausio 13 dieną LAISVĘ paminėjo ir Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė.  Mokyklos mokinių taryba organizavo pilietinę akciją„Atmintis gyva, nes liudija“. Ji skirta tragiškiems Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Laisvės gynėjų  atmintis kabinetuose pagerbta tylos minute. Dar kartą visi prisiminė žmones, paaukojusius savo gyvybę, suteikusius mums viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Visi susikaupę  klausė su pagarba tariamų 14 pavardžių. Mirtis prieš 31 metus šventė laikiną pergalę. Laisvės gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje. 

 Istorijos mokytoja Ramūnė Gedminienė