STEAM-ukas lauke ,,Mažasis gamtos detektyvas”

Įgyvendinant STEAM veiklų planą su Šiaulių miesto lopšeliais-darželiais: ,,Voveraitė“, ,,Bangelė“, ,,Pupų pėdas“ buvo sukurtas lankstinukas STEAM- ukas lauke ,,Mažasis gamtos detektyvas“. Smagu, kad galėjome įtraukti į kūrybinį procesą ir mokyklos mokinius. Lankstinuko iliustracijas kūrė 8 C klasės mokinė Melita Marija Katavičiūtė, o tekstą rašė 3 C klasės mokinys Benas Styra. Lankstinukas – tai dalomoji medžiaga tėvams, kaip smagiai ir išradingai STEAM idėjas įgyvendinti lauke. Smagu, kad gerosios patirties sklaida nenutrūksta ir paliečia ne tik socialinius partnerius, bet ir ugdytinių tėvelius.

Informaciją parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogės